Default welcome msg!

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Milieukeur

Milieukeur heeft een brede benadering van duurzaamheid. Milieu is het belangrijkste aandachtspunt, maar er zijn bijvoorbeeld ook criteria voor dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Producten die met het Milieukeur worden verkocht zijn bijvoorbeeld fruit, varkensvlees, aardappelen, uien, eieren, graan en groente. Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals groene elektriciteit en brandblussers, dragen het Milieukeur. 

Omschrijving
Milieukeur is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt. Het staat voor productie waarbij onder andere weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van Milieukeur, zoals dat er zuinig wordt omgegaan met water en energie en dat de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen worden verminderd. Ook is er aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit, natuur en landschap en arbeidsomstandigheden. Milieukeur is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.

Criteria
De criteria bevatten verplichte eisen voor dierenwelzijn en er zijn keuzemaatregelen, waarop een deelnemer een aantal punten moet scoren. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. 

Welke producten dragen het keurmerk?
Producten die met het Milieukeur worden verkocht zijn bijvoorbeeld varkensvlees, fruit, aardappelen, uien, eieren, graan en groente. Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals groene elektriciteit en brandblussers, dragen het Milieukeur keurmerk. Hieronder staat per productcategorie weergegeven welke eisen aan een product worden gesteld.

Varkensvlees

 • Varkens hebben binnen 0,8 m² ruimte
 • Varkens kunnen niet naar buiten
 • Varkens leven op een vloer die voor 40% dicht is
 • Varkens hebben geen stro of zaagsel om op te liggen
 • De zeugen kunnen in groepen leven
 • Het varken houdt zijn staart niet
 • Het varken wordt niet gecastreerd
 • Tandjes van biggen worden niet geknipt
 • Er is speelmateriaal aanwezig
 • Gebruik van antibiotica wordt geminimaliseerd

Fruit
Een deel van het fruit wordt geteeld volgens Milieukeurnormen. Bij de teelt van appels en peren worden alleen bestrijdingsmiddelen toegestaan die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Ook wordt voorkomen dat middelen verwaaien, bijvoorbeeld met behulp van heggen of door weg te blijven bij de randen en wordt minder kunstmest gebruikt. Er zijn ook aardbeien, bessen (blauwe, kruis-, kiwi), bramen, frambozen, kersen en pruimen met het Milieukeur.

Groente
Een deel van de groente wordt geteeld volgens Milieukeurnormen. Bij de teelt van groente worden alleen bestrijdingsmiddelen toegestaan die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Het gaat om deze groenten: aubergine, courgette, komkommer, paprika, peper, taugé, tomaten, witlof, andijvie, kool, peen, prei, bleek- en knolselderij, sla en spinazie.

Eieren

 • Grotere leefruimten met daglicht: 8 hennen per m2 (gangbaar: 9) en tweemaal zoveel strooisel als gangbaar (oppervlakte en dikte) voor het nemen van stofbaden en het zoeken naar voer
 • Natuurlijke dag- en nachtritmes
 • Geen onnodige ingrepen; kippen hebben onbehandelde snavels
 • Minimalisering van het gebruik van antibiotica
 • Minimalisering van toegevoegde mineralen in het diervoer
 • Fors minder CO2-uitstoot door een laag energiegebruik en verplicht gebruik van groene stroom
 • Reductie van (stal)emissies (ammoniak, fijnstof, fosfaat, stikstof, koper, zink)
 • Alleen gebruik ‘oerwoud-vrije’ (RTRS) soja met een lagere milieu impact
 • Goede en veilige werkomstandigheden

Uitgever
SMK, www.milieukeur.nl, erkend door de Raad voor Accreditatie.

Controle
Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen met een sanctiebeleid, namelijk KIWA, SGS, ECAS en andere organisaties.

Bron: voedingscentrum.nl 

Kijk hieronder voor ons assortiment met Milieukeur!

 .

Beter leven
UTZ
EKO
Rainforest alliance
Fairtrade
Demeter
ASC
MSC
Milieukeur
RSPO
Nordic Swan Ecolabel
Krav
Skal
Koosjer
FSC
PECF
Kringloop
Streekproduct
ISF
GlobalGap