Default welcome msg!

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Demeter

Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw. Biologisch-dynamische boeren voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen voor dierenwelzijn (o.a. verbod op onthoornen), natuur en landschap (o.a. 10% biodiversiteit)  en voedingskwaliteit (o.a. aanvullende eisen bij bewerking voeding)  

Demeter-producten zijn vooral te vinden in natuurwinkels.

Omschrijving

Demeter is vanuit onafhankelijk onderzoek door MilieuCentraal geclassificeerd als een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.

Biologisch-dynamische landbouw

De biologisch-dynamische landbouwmethode komt voort uit de antroposofie, een levensvisie die begin 20e eeuw in Duitsland door de antroposoof Rudolf Steiner is ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Daarom zijn het meestal gemengde bedrijven. De onderlinge levensprocessen worden in de biologisch-dynamische landbouw zo veel mogelijk ondersteund. 

Zo kunnen boeren werken met een zaaikalender die rekening houdt met de maanstand en homeopathische mestpreparaten en wordt er gestreefd naar een kringloop van voer en mest op het eigen bedrijf. 

Kenmerken

Voor het Demeter keurmerk gelden de volgende voorwaarden:

 • Er moet  100% biologische mest worden gebruikt
 • Het diervoer moet 100% biologisch zijn en daarbij:
 • Het voer voor de dieren moet voor minimaal 80% van het eigen bedrijf afkomstig zijn, voor kippen is dit 50%.
 • Het gebruikte stro moet van een biologisch-dynamisch of biologisch bedrijf afkomstig zijn.

In de biologisch-dynamische veehouderij zijn de dierenwelzijnseisen hoger dan in de biologische veehouderij.

Voor kippen gelden deze eisen:

 • Maximaal 5 kippen per 1 m² binnen
 • Kippen hebben buiten 4 m², in een uitloop bedekt met 40% bomen/struiken
 • Er worden kippen van een langzaam groeiend ras gehouden
 • Vleeskippen worden minimaal 81 dagen oud; legkippen ruim 2 jaar
 • Er worden 2 hanen per 100 kippen gehouden
 • De snavel mag niet worden geknipt of gevijld 

Voor varkens gelden deze eisen:

 • Vleesvarkens hebben binnen 1,3 m² ruimte, zeugen hebben 2,5 m² ruimte
 • Vleesvarkens hebben buiten 1 m², zeugen 1,9 m² en weidegang
 • Bij vleesvarkens mag het verharde deel van de vloer helemaal uit roostervloer bestaan, bij overige varkens mag de helft van de vloer uit roostervloer bestaan
 • Varkens hebben stro of zaagsel om op te liggen
 • Zeugen leven in groepen
 • Varkens houden hun staart en hoektanden
 • Varkens worden onder verdoving gecastreerd

Voor koeien gelden deze eisen:

 • Maximaal 2 koeien per hectare, minimaal 180 dagen weidegang
 • Biologisch stro
 • Onthoornen is niet toegestaan
 • Koetrainers zijn niet toegestaan
 • Kalfjes groeien op in groepen en krijgen bedrijfseigen melk
 • Minimaal 60% ruwvoer (gras/hooi/kuil)

Keurmerkhouder

Demeter International, in Nederland: Stichting Demeter. Stichting Demeter is eigenaar en beheerder van het keurmerk. Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en er is een sanctiebeleid.

Controle

Control Union Certifications, www.controlunion.com

Bronvermelding: Stichting Demeter.

Kijk hieronder voor ons assortiment met Demeter keurmerk!

Beter leven
UTZ
EKO
Rainforest alliance
Fairtrade
Demeter
ASC
MSC
Milieukeur
RSPO
Nordic Swan Ecolabel
Krav
Skal
Koosjer
FSC
PECF
Kringloop
Streekproduct
ISF
GlobalGap