Is straling nu echt zo schadelijk ?

Bescherm jezelf tegen electromagnetische- en omgevingsstraling

Basisfunctie van de Biovitronic Vitaliser

Onze Biovitronic Vitalisers dempen het effect van, welke wij algemeen kennen als electromagnetische vervuiling of aardstralen, bijna compleet in een breed frequentiebreik(van 35Hz tot 5GHz). 

Om de neutralisatie te bereiken, gebruiken Biovitronic Vitalisers de natuurlijke karakteristieken van watermoleculen, in het bijzonder de biopolariteit (biopolariteit betekent hier dat watermoleculen twee positieve en een negatieve ladingen hebben). 

Binnen de beschermende atmosfeer genereert de Biovitronic Vitaliser een licht electrostatisch veld. De ionisatie deelt door deze oorzaken een "verbinding" van watermoleculen aan de bovenste opppervlakte van de huid van een levend organisme.

Door deze beschermende atmosfeer levende organismen - mensen en dieren - , maar ook planten en bomen, worden geënthousiasmeerd om een "onafhankelijke" mantel te creeëren, welke algemeen beschermt tegen de effecten van aardstraling en electromagnetische vervuilingen. 

Waarom moeten we onszelf beschermen ?

Als we duidelijk willen maken welke impact wordt geproduceerd door het gebruik van Biovitronic Vitalisers, moeten we eerst de spanning en last overwegen waaraan mensen en dieren iedere dag worden blootgesteld.

Continu worden we blootgesteld aan meer en meer omgevingsstress. Luchtvervuiling, hoge geluidsniveau's, water hetgeen moet voldoen aan regels maar niet aan ons energieniveau, stress en over-activiteit in zowel werk als vrije tijd - al dit brengt een enorme lading op ons organisme. Onze "normale" voedselinname correspondeert al lang niet meer met een uitgebalanceerde voedingsgewoonte.

We hebben geen tijd meer om onze maaltijden van verse ingrediënten te maken. De voedselindustrie en fastfood bedrijven met hun eetklare maaltijden en gemaksvoedsel doen voorkomen als een gezonde wereld en omdat het snel en gemakkelijk is, accepteren we het als goed. Vaak gaat het hand in hand met een tekort aan vitaminen, vezels en de nodige aminozuren. 

Ons immuunsysteem vecht dagelijks tegen al deze verkeerde invloeden. Naast dit zijn er ook nog de biologische uitdagingen(virussen, bacteriën etc. ) en laat juist zien welke een fantastisch werk ons immuunsysteem dagelijks moet doen. 

Teogevoegd aan het mengsel dat er een constante toename is van spanningen en lasten van electrosmog en omgevingsvervuiling. 

Wie is er dan nog verbaasd dat op zeker moment ons defensieve systeem zijn of haar limiet heeft bereikt en onze emmer letterlijk overloopt ?

Ongelukkigerwijze is het proces vaak onmerkbaar voor ons na lange tijd(vaak meer dan tientallen jaren) en daarom denken we er niet meer aan. Maar onze "goedvoelfactor" is altijd onder aanzienlijke spanning. We proberen vaak de alarmsignalen - hoofdpijn, slapeloosheid, geheugenverlies, onrustig zijn, geïrriteerd zijn, lichamelijke klachten en vele meer - onder controle te krijgen met lagere productiviteit en medicatie. In vele gevallen werkt dit niet. Dan leven we met de zgn. "chronische" alarmsignalen. 

Als een verdere negatieve ervaring het al overgelopen systeem raakt, kan het leiden dat ons immuunsysteem een "overflow" gaat geven. Ons lichaam reageert dan met diepere problemen en ziekten die bij deze voorbeelden van alarmsignalen horen. 

Om een breakdown te vermijden van ons defensieve en immuunsysteem met alle daarbij behorende negatieve effecten, zouden we alles moeten doen dat ons organisme kan herstellen.

Ga voor je eigen voordeel !

In de basis kunnen we ons lichaamseigen defensieve systeem verlichten door het te versterken en de negatieve invloedsfactoren te reduceren(we kunnen compenseren voor onvoldoende slaap met genoeg slaap).

Met de Vitalisers van Biovitronic kan je neutraliseren en de steeds maar oplopende invloed van electrosmog en omgevingsstraling te verminderen.

De vitalisers verlichten het defensieve immuunsysteem, creeërt een natuurlijke regeneratie en verhoogt jouw individuele welzijn. 

Alarmsignalen als hoofdpijnen, slaaptekorten, zwakheid van geheugen en concentratie, tekort aan zelf-controle en innerljike onrust worden verminderd of verdwijnen geheel, zolang ze niet van psychologische aard zijn of het resultaat van medicijnen. 

JE GAAT JEZELF GEZONDER, MEER ACTIEF EN MEER GEMOTIVEERD VOELEN !

Blog Biovitronic

Dit bericht is geplaatst in Blogposts op .

Opmerkingen

    There are no comments under this post.

Notitie opslaan